คำศัพท์และประโยคภาษาจีนในเทศกาลลอยกระทง

คำศัพท์ภาษาจีนวันลอยกระธง

เทศกาลลอยกระทง เทศกาลแห่งการแสดงออกถึงการเคารพ การขอขมาต่อเทพเจ้าแห่งน้ำ (พระแม่คงคา) ตามความเชื่อของคนไทย โดยผู้คนจะนำกระทงที่มีการประดับดอกไม้ที่สวยงามไปร่วมกันตั้งจิตอธิฐาน ขอพร เพื่อลอยสิ่งไม่ดีออกจากตัวไปกับกระทง เหลือไว้แต่สิ่งที่ดีงาม ซึ่งจะตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบสอง หรือ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี มักจะตรงกับช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูที่ฝนตกชุก ทำให้แม่น้ำลำคลองมีน้ำที่อุดมสมบูรณ์และยังเป็นคืนที่ พระจันทร์เต็มดวงอีกด้วย

ที่มาของวันลอยกระทง

พระยาอนุมานราชธน หรือเสถียรโกเศศ นักปราชญ์และนักการศึกษาคนสำคัญของไทยสันนิษฐานว่า ที่มาของวันลอยกระทง อาจเป็นคติของชนชาติ เนื่องจากในอดีตเป็นสังคมเกษตรกรรม การเพาะปลูกต้องอาศัย “น้ำ” เป็นสำคัญ เมื่อพืชพันธุ์ได้รับน้ำและเจริญงอกงาม ซึ่งตรงกับเวลาที่น้ำในลำคลองมีปริมาณมาก ชาวบ้านจึงได้ประดิษฐ์กระทงขึ้นมานำไปลอยตามกระแสน้ำ เพื่อเป็นการขอบคุณพระแม่คงคาที่ประทานน้ำมาให้ ส่วนบางความเชื่อที่บอกว่าการลอยกระทงเป็นการขอขมาลาโทษและขอบคุณพระแม่คงคา ก็อาจเกิดจากในอดีตกาลที่ชาวบ้านนำผลผลิตแรกที่เก็บเกี่ยวได้ไปบูชาเทพเจ้าที่นับถือ เพื่อขอบคุณที่บันดาลให้การเพาะปลูกได้ผลผลิตที่ดี

เมื่อเรารู้ถึงที่มาขอวันลอยกระทงกันไปแล้ว เทศกาลลอยกระทงนี้มีคำศัพท์ภาษาจีนอะไรบ้างให้ทุกคนได้รู้จัก สถาบันสอนภาษาจีนจงซินจึงขอพาทุกคนไปรู้จักคำต่าง ๆ ว่ามีคำว่าอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

 • 水灯节 shuǐ dēng jié วันลอยกระทง

 • 满月 mǎn yuè พระจันทร์เต็มดวง

 • 风俗 fēng sú ประเพณี

 • 河 hé แม่น้ำ

 • 歉意 qiànyì ขอขมา

 • 河神 héshén พระแม่คงคา

 • 水灯 shuǐ dēng กระทง

 • 芭蕉叶 bā jiāo yè ใบตอง

 •  香 xiāng ธูป

 •  蜡烛 là zhú เทียน

 • 鲜花 xiānhuā  ดอกไม้สด

 • 硬币 yìngbì  เหรียญเงิน

 • 烟火 yānhuǒ พลุ

 • 天灯 tiāndēng โคมลอย

 • 水灯小姐 shuǐdēng xiǎojiě นางนพมาศ

ประโยคภาษาจีนในเทศกาลลอยกระทงน่ารู้

1.水灯节快乐

shuǐdēngjié kuàilè

สุขสันต์วันลอยกระทง

2.今天晚上你去哪儿放水灯?

jīntiān wǎnshang nǐ qù nǎr fàng shuǐdēng?

คืนนี้คุณไปลอยกระทงที่ไหน

3.我们一起去放水灯吗?

wǒmen yìqǐ qù fàng shuǐdēng ma?

พวกเราไปลอยกระทงด้วยกันไหม?

เมื่อเรารู้เกี่ยวกับที่มาของวันลอยกระทง คำศัพท์ และประโยคต่าง ๆ เกี่ยวกับวันลอยกระทงกันไปแล้ว เราสามารถนำไปใช้ในการสื่อสารพูดคุย แบ่งบันคำศัพท์กับเพื่อน ๆ ได้แล้ว หรืออาจจะนำไปใช้พูดคุยชวนเพื่อน ๆ หรือคนในครอบครัว ไปลอยกระทงด้วยกันได้ หากใครอยากเก่งภาษาจีน อยากรู้คำศัพท์เยอะกว่านี้ ทางสถาบันก็มี “คอร์สภาษาจีน” ให้ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้ ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนมาก่อนก็สามารถเรียนภาษาจีนได้เช่นกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *