เรียนภาษาจีนสอบ HSK

HSK คืออะไร?

HSK คือการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐานสากลสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สอง ซึ่งคะแนน HSK สามารถนำไปใช้ในการสมัครเรียน สมัครงาน สอบจบ หรือเลื่อนตำแหน่ง

ติวสอบ HSK-Preparation รีวิว2

HSK 1-2

HSK ระดับที่ 1-2 เป็นระดับที่ผู้สอบฟังและอ่านเข้าใจ โดยสามารถเข้าใจคำศัพท์และประโยคภาษาจีนง่าย ๆ ใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 150-300 คำ

ติวสอบ HSK-Preparation รีวิว4

HSK 3-6

HSK ระดับที่ 3 – 6 เป็นระดับที่ผู้สอบ ฟัง อ่านเข้าใจ และเขียนได้ โดยสามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารทั่วไป-เชิงลึกได้ สามารถฟังและอ่านสื่อภาษาจีนต่างๆได้ รวมทั้งได้เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 600-5,000 คำ ตามระดับ

รายละเอียดคอร์สติวสอบ HSK

ติวสอบ HSK-Preparation

คอร์สติวสอบ HSK,HSKK,YCT

 • คอร์สนี้มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการฟัง การอ่านและการเขียนภาษาจีนตามคำศัพท์ที่ HSK ระดับ 1 – 6 กำหนดไว้
 • รูปแบบการแยกประเภทคำศัพท์ที่มีทั้งหมดตั้งแต่ 150-5,000 คำศัพท์ใหม่
 • สามารถใช้คำศัพท์และไวยกรณ์ได้อย่างถูกต้อง ทำให้เกิดความง่ายในการทำข้อสอบ
 • ซึ่งคอร์สนี้เราจะมีข้อสอบ HSK 1-6 ฉบับเก่าๆมาให้นักเรียนฝึกทำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ HSK
 • สำหรับ HSK3 ขึ้นไป เราจะให้นักเรียนฝึกเขียนตัวอักษรจีนพร้อมฝึกอ่านตัวอักษรจีนโดยไม่มีพินอินประกอบ เพื่อให้นักเรียนจำคำศัพท์ได้เร็วยิ่งขึ้น
 • เหมาะกับผู้ที่สนใจติวสอบ HSK เพื่อจะไปเรียนต่อประเทศจีน ผู้ที่ต้องการสอบจบปริญญาจีนของจีน และผู้ที่ต้องการนำไปประกอบเป็นหลักฐานการสมัครงาน เป็นต้น
ติวสอบ HSK-Preparation 1

สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้

 • นักเรียนสอบผ่าน HSK 1-6 เมื่อเรียนจบคอร์สติว HSK และสามารถนำไปใช้ในการเรียนต่อ สอบจบ สมัครงานและเลื่อนตำแหน่งงานได้
 • นักเรียนสามารถเขียนตัวอักษรจีนได้ตามลำดับขีดและอ่านตัวอักษรจีนได้มากขึ้น
 • นักเรียนที่ติว HSK 1-2 สามารถนำภาษาจีนที่เรียนไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง
 • นักเรียนที่ติว HSK 3 สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องความเป็นอยู่ การศึกษา การทำงาน และท่องเที่ยวในประเทศจีนได้
 • นักเรียนที่ติว HSK 4 สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในหัวข้อที่กว้างขวางขึ้นและสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • นักเรียนที่ติว HSK 5 สามารถอ่านเข้าใจภาษาจีนจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารจีนฟังเข้าใจรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์จีน และสามารถพูดภาษาจีนในที่สาธารณะได้
 • นักเรียนที่ติว HSK 6 สามารถฟังและอ่านข่าวสารภาษาจีนได้อย่างดี สามารถสื่อสารความคิดเห็นของตัวเองด้วยปากเปล่าหรือการเขียนเป็นภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว

ราคาคอร์สติวสอบ HSK

ติวสอบ HSK กับเหล่าซือชาวไทย

 • คลาสเรียนสดผ่าน Zoom, Google meet ตัวต่อตัวกับเหล่าซือ
 • เริ่มต้นราคา 1,990 บาท ต่อเดือน
 • เลือกเรียนคลาสละ 30 นาที หรือ 60 นาที
 • เลือกเวลาเรียนได้ทุกวันตั้งแต่ 8.00-22.00 น.
 • หลักสูตร 3 เดือน สามารถต่อคอร์สรายเดือนได้
 • สอนโดยเหล่าซือชาวไทยที่มีประสบการณ์และความรู้ในการติว HSK
 • เลือกและเปลี่ยนเหล่าซือได้ตามเงื่อนไข ใช้เหล่าซือคนเดียวตลอดคอร์ส

ติวสอบ HSK กับเหล่าซือชาวจีน

 • คลาสเรียนสดผ่าน Zoom, Voov ตัวต่อตัวกับเหล่าซือ
 • เริ่มต้นราคา 2,490 บาท ต่อเดือน
 • เลือกเรียนคลาสละ 30 นาที หรือ 60 นาที
 • เลือกเวลาเรียนได้ทุกวันตั้งแต่ 8.00-22.00 น.
 • หลักสูตร 3 เดือน สามารถต่อคอร์สรายเดือนได้
 • สอนโดยเหล่าซือชาวจีนที่มีประสบการณ์และความรู้ในการติว HSK
 • เลือกและเปลี่ยนเหล่าซือได้ตามเงื่อนไข ใช้เหล่าซือคนเดียวตลอดคอร์ส

รีวิวจากนักเรียนคอร์สติวสอบ HSK

ติวสอบ HSK-Preparation รีวิว4
ติวสอบHSK5
ติวสอบ HSK-Preparation รีวิว3
ติวสอบ HSK-Preparation รีวิว2
ติวสอบ HSK-Preparation รีวิว1
ติวสอบ HSK-Preparation รีวิว5
ติวสอบ HSK-Preparation รีวิว6
สัมภาษณ์เรียนต่อภาษาจีน
ติวสอบHSK1-6
ติวสอบHSK

สนใจลงทะเบียนเรียนติดต่อ

สำหรับท่านใดที่ต้องการลงทะเบียนเรียน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

เนื้อหาเบื้องต้นคอร์สติวสอบ HSK

ติว HSK1 (15-20 ชั่วโมง) : เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจคำศัพท์และประโยคภาษาจีนง่าย ๆ ได้เรียนรู้คำศัพท์อย่างน้อย 150 คำ

 • การทักทายสวัสดี (你好)
 • การขอบคุณ , ขอโทษ(谢谢、对不起)
 • การถามข้อมูล เช่น คุณชื่ออะไร(你叫什么名字?)
 • การแนะนำให้รู้จัก เช่น หล่อนคือครูภาษาจีนของฉัน(她是我的汉语老师。)
 • การบอกอายุ เช่น ลูกสาวหล่อนอายุ 20ปีแล้ว (她女儿今年二十岁。)
 • การบอกความสามารถ เช่น ฉันพูดภาษาจีนเป็น(我会说汉语。)
 • การบอกวัน/เดือน/ปี เช่น วันนี้วันที่ 5 (今天五号。)
 • การบอกความต้องการ เช่น ฉันอยากดื่มชา (我想喝茶。)
 • การบอกอาชีพ เช่น คุณทำงานที่ไหน(你在哪儿工作?)
 • การขออนุญาต เช่น ฉันสามารถนั่งตรงนี้ไหม(我能坐这儿吗?)
 • การบอกเวลา เช่น ตอนนี้กี่โมง(现在几点?)
 • การบอกสภาพอากาศ เช่น วันนี้อากาศเป็นยังไง(今天天气怎么样?)
 • การใช้ชีวิตประจำวัน เช่น ฉันซื้อเสื้อผ้า(我买了不少衣服。)

ติว HSK  2 (20 ชั่วโมง) : เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องง่าย ๆ ในชีวิตประจำวัน ได้เรียนรู้คำศัพท์อย่างน้อย 300 คำ

 • การท่องเที่ยว เช่น ไปเที่ยวปักกิ่งเดือนกันยายนดีที่สุด(九月去北京旅游最好。)
 • การแสดงความเป็นเจ้าของ เช่น กระเป๋าสีแดงที่อยู่ด้านซ้ายคือของฉัน(左边那个红色的是我的。)
 • การแนะนำงาน เช่น งานนี้เขาแนะนำให้ฉัน(这个工作是他帮我介绍的。)
 • การบอกตำแหน่งสถานที่ เช่น บ้านฉันไกลจากบริษัท(我家离公司远。)
 • การใช้คำเปรียบเทียบ เช่น เขาอายุมากกว่าฉัน3ปี(他比我大三岁。)
 • การใช้คำว่าได้ “得 ” เช่น เธอสวมเสื้อผ้าน้อยไปนะ(你穿得太少了。)
 • การบอกคำกริยาที่ผ่านมาแล้ว เช่น ฉันเคยดูภาพยนตร์เรื่องนี้(我看过这个电影。)
 • การบอกเทศกาล เช่น เทศกาลปีใหม่จะถึงแล้ว(新年就要到了。)

ติว HSK 3 (30 ชั่วโมง) : เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องความเป็นอยู่ การศึกษา การทำงาน และท่องเที่ยวในประเทศจีน เป็นต้น ได้เรียนรู้คำศัพท์อย่างน้อย 600 คำ

 • การวางแผน เช่น สุดสัปดาห์นี้คุณวางแผนจะทำอะไร(这周末你打算做什么?)
 • การใช้คำว่ามักจะ “总是”เช่น หล่อนมักจะพูดคุยยิ้มแย้มกับลูกค้า(她总是笑着跟客人说话。)
 • การใช้คำว่ายิ่ง…ยิ่ง… “越…越…” เช่น ฉันช่วงนี้ยิ่งอยู่ยิ่งอ้วน(我最近越来越胖了。)
 • การบอกวิชาเรียน เช่น คณิตศาสตร์,ประวัติศาสตร์(数学、历史)
 • การใช้คำว่า ทั้งหมด “都”เช่น ฉันและเขารู้จักกันมาห้าปีแล้ว(我跟他都认识五年了。)
 • การใช้คำว่า ก็ “就”เช่น คุณไปที่ไหนฉันก็จะไปด้วย(你去哪儿我就去哪儿。)
 • การใช้คำว่า นำ“把” เช่น นำของสำคัญไว้ที่ฉัน(把重要的东西放在我这儿吧。)
 • การใช้คำว่า จะ“会” เช่น ฉันเชื่อว่าพวกเขาจะตกลง(我相信她会同意的。)
 • การใช้คำว่า ยังไม่“没” เช่น เธอยังดูไม่ออกหรือ(你没看出来吗?)
 • การใช้คำว่า ถูก(กระทำ)“被”เช่น เสื้อถูกฉันซักแล้ว(衣服被我洗了。)

ติว HSK 4  (30 ชั่วโมง) : เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในหัวข้อที่กว้างขวางขึ้นและสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ได้อย่างคล่องแคล่ว ได้เรียนรู้คำศัพท์อย่างน้อย 1,200 คำ

เรียนบทความพร้อมไวยกรณ์ตามเนื้อเรื่องดังนี้ เพื่อฝึกฝนสำหรับการสอบ HSK

 • ความรักที่เรียบง่าย(简单的爱情)
 • เพื่อนที่แท้จริง(真正的朋友)
 • ผู้จัดการดีกับฉันมาก(经理对我印象不错)
 • ซื้อเพียงสิ่งที่ถูกต้อง ไม่ซื้อสิ่งที่แพง(只买对的,不买贵的)
 • สินค้าราคาเท่าไหร่ คุณภาพเท่านั้น (一分钱一分货)
 • หมอที่ดีที่สุดคือตนเอง(最好的医生是自己)
 • ชีวิตนี้ไม่ขาดสิ่งสวยงาม(生活中不缺少美)
 • แสงอาทิตย์มักมาหลังลมฝน(阳光总在风雨后)
 • มาตรฐานของความสุข(幸福的标准)
 • และบทต่างๆอีกมากมาย

ติว HSK 5  (50 ชั่วโมง) : เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอ่านเข้าใจภาษาจีนจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารจีนฟังเข้าใจรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์จีน และสามารถพูดภาษาจีนในที่สาธารณะ ได้เรียนรู้คำศัพท์อย่างน้อย 2,500 คำ

 • คำศัพท์ใหม่ 2,500 คำ พร้อมไวยกรณ์ที่ใช้สำหรับสอบ HSK
 • ฝึกใช้ภาษาจีนอ่านนิตยสาร หนังสือพิมพ์
 • ฝึกสรุปรายการโทรทัศน์เป็นภาษาจีน
 • ฝึกกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน
 • ตะลุยข้อสอบ HSK เก่า

ติว HSK 6  (50 ชั่วโมง) : เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฟังและอ่านข่าวสารภาษาจีนได้อย่างดี สามารถสื่อสารความคิดเห็นของตัวเองด้วยปากเปล่าหรือการเขียนเป็นภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว ได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน 5,000 คำขึ้นไป

 • คำศัพท์ใหม่ 5,000 คำ พร้อมไวยกรณ์ที่ใช้สำหรับสอบ HSK
 • ฝึกฟัง-อ่านข่าวภาษาจีนระดับยากพร้อมสรุป
 • ใช้ภาษาจีนถ่ายทอดความคิด ความรู้สึก ได้ทั้งการพูดและการเขียน
 • ตะลุยข้อสอบ HSK เก่า

หลักสูตรและหนังสือเรียนของคอร์สติว HSK1-6 ถูกออกแบบโดยมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU) โดยท่านสามารถแจ้งส่วนที่อยากติวเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ติวสอบ HSK กับสถาบันหรือเหล่าซือของเราได้