รายละเอียดคอร์สภาษาจีนสำหรับเด็ก

คอร์สเรียนภาษาจีนสำหรับเด็ก

คอร์สภาษาจีนพื้นฐานสำหรับเด็ก

ปัจจุบันโรงเรียนหลายแห่งในประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของภาษาจีน จึงมีการบรรจุหลักสูตรภาษาจีนเป็นวิชาหลักเพื่อให้เด็กๆได้เรียน แต่ด้วยข้อจำกัดของจำนวนนักเรียน ทำให้การเรียนในห้องเรียนยังไม่ตอบโจทย์การเรียนภาษาจีน เพื่อให้นักเรียนสามารถสื่อสารภาษาจีนได้ การเรียนภาษาจีนแบบออนไลน์ตัวต่อตัวจึงตอบโจทย์นี้ เนื่องจากเด็กๆจะได้ใช้เวลาฝึกพูดได้อย่างเต็มที่
 • คอร์สนี้เหมาะสำหรับน้องๆอายุ 6-12 ขวบ
 • ฝึกเขียนพินอินเบื้องต้น ฝึกอ่าน ฝึกใช้คำศัพท์ภาษาจีนในหมวดต่างๆ
 • ฝึกเขียนตัวอักษรจีนตามลำดับขีด
 • เรียนรูปแบบโครงสร้างประโยคของภาษาจีนอย่างง่าย
 • ฝึกสื่อสารภาษาจีนอย่างง่ายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
 • คอร์สนี้ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ทุกคน รับรองว่าเห็นผลภายใน 1 เดือน
เรียนภาษาจีนสำหรับเด็ก6ขวบ

สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สนี้

 • นักเรียนสามารถออกเสียงภาษาจีนได้ถูกต้องและชัดเจน
 • นักเรียนสามารถเข้าใจคำศัพท์และประโยคภาษาจีนง่ายๆได้
 • นักเรียนสามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารง่ายๆในชีวิตประจำวันได้
 • นักเรียนใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องความเป็นอยู่ การศึกษา การทำงาน และท่องเที่ยวในประเทศจีนได้
 • นักเรียนสามารถเขียนตัวอักษรจีนได้ตามลำดับขีด
 • นักเรียนสามารถอ่านตัวอักษรจีนได้
 • นักเรียนสามารถสอบวิชาภาษาจีนในโรงเรียนได้คะแนนสูงขึ้น

ราคาคอร์สเรียนภาษาจีนสำหรับเด็ก

เรียนกับเหล่าซือชาวไทย

 • คลาสเรียนสดผ่าน Zoom, Google meet ตัวต่อตัวกับเหล่าซือ
 • เริ่มต้นราคา 1,990 บาท ต่อเดือน
 • เลือกเรียนคลาสละ 30 นาที หรือ 60 นาที
 • เลือกเวลาเรียนได้ทุกวันตั้งแต่ 8.00-22.00 น.
 • หลักสูตร 3 เดือน สามารถต่อคอร์สรายเดือนได้
 • สอนโดยเหล่าซือชาวไทยที่มีประสบการณ์และความรู้ดี
 • เลือกและเปลี่ยนเหล่าซือได้ตามเงื่อนไข ใช้เหล่าซือคนเดียวตลอดคอร์ส

เรียนกับเหล่าซือชาวจีน

 • คลาสเรียนสดผ่าน Zoom, Voov ตัวต่อตัวกับเหล่าซือ
 • เริ่มต้นราคา 2,490 บาท ต่อเดือน
 • เลือกเรียนคลาสละ 30 นาที หรือ 60 นาที
 • เลือกเวลาเรียนได้ทุกวันตั้งแต่ 8.00-22.00 น.
 • หลักสูตร 3 เดือน สามารถต่อคอร์สรายเดือนได้
 • สอนโดยเหล่าซือชาวจีนที่มีประสบการณ์และความรู้ดี
 • เลือกและเปลี่ยนเหล่าซือได้ตามเงื่อนไข ใช้เหล่าซือคนเดียวตลอดคอร์ส

รีวิวจากนักเรียนคอร์สภาษาจีนสำหรับเด็ก

เรียนภาษาจีนพื้นฐานสำหรับเด็ก
เรียนภาษาจีนพื้นฐานสำหรับเด็ก
คอร์สภาษาจีนสำหรับเด็ก
คอร์สภาษาจีนสำหรับเด็ก
คอร์สภาษาจีนสำหรับเด็ก

สนใจลงทะเบียนเรียนติดต่อ

สำหรับท่านใดที่ต้องการลงทะเบียนเรียน หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ผ่านช่องทางด้านล่างนี้ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

เนื้อหาเบื้องต้นคอร์สภาษาจีนสำหรับเด็ก

เนื้อหาเรียนคอร์สภาษาจีนสำหรับเด็ก (30-60 ชั่วโมง)

คอร์สภาษาจีนสำหรับเด็ก บทที่1 (5-10 ชั่วโมง)

 • การทักทาย(打招呼)คำทักทายสวัสดี(你好) คำกล่าวลา(再见)
 • การขอบคุณและขอโทษ (谢谢,对不起) คำพูดขอบคุณ(谢谢)และการตอบกลับแบบสุภาพ(不客气) คำพูดขอโทษ(对不起) และการตอบกลับแบบสุภาพ(没关系)
 • การแนะนำตัว(自我介绍)การถาม-ตอบชื่อและนามสกุล เช่น  A: คุณชื่ออะไร(你叫什么名字?)B: ฉันชื่อต้าหวัง(我叫大王。)
 • การทำความรู้จักเพื่อนใหม่(认识) การถาม-ตอบชื่อและนามสกุลของบุคคลนั้น

เช่น  A: เขาคือใครหรือ(他是谁?)B: เขาคือเล่อเล่อ(他是乐乐。)

คอร์สภาษาจีนสำหรับเด็ก บทที่ 2 (5-10 ชั่วโมง)

 • การนับเลข(一、二、三、...)
 • การแนะนำสถานที่และสิ่งของ(这是,那是)การถาม-ตอบว่าสิ่งนี้หรือสิ่งนั้นคืออะไร เช่น  A: นี่คืออะไร(这是什么?)B: นี่คือแมว(这是猫。)*แทรกเรื่องสัตว์และของใช้ในชีวิตประจำวัน
 • การรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม(食物,饮料)เช่น  A: คุณกำลังกินอะไรหรือ(你吃什么?)B: ฉันกินแอปเปิ้ล(我吃苹果。)
 • การแสดงความคิดเห็น(表达)การใช้คำว่าชอบ(喜欢) เช่น ฉันชอบดื่มกาแฟ(我喜欢喝咖啡。)

คอร์สภาษาจีนสำหรับเด็ก บทที่ 3 (5-10 ชั่วโมง)

 • การใช้คำคุณศัพท์(形容词)รู้จักคำคุณศัพท์ต่างๆ เช่น น่ารัก(可爱)ฉลาด(聪明)
 • การใช้คำตรงกันข้าม(反义词)
 • การบอกเวลา(时间,日期) การถามเวลา(几点?)การถามวันของสัปดาห์(星期几?)การถามวัน/เดือน/ปี(几年几月几号?)
 • การบอกสัญชาติและภาษา(国家)เช่น ฉันเป็นคนประเทศไทย(我是泰国人。)

คอร์สภาษาจีนสำหรับเด็ก บทที่ 4 (10 ชั่วโมง)

 • การใช้คำว่ามี (有) (有的用法)การใช้คำว่ามี(有)และไม่มี(没有)สร้างเป็นประโยคคำถาม
 • การใช้คำลักษณะนาม(量词)เช่น ฉันมีดินสอหกด้าม(我有六支铅笔。)
 • การบอกตำแหน่ง(位子)การถาม-ตอบว่าสิ่งของดังกล่าวอยู่ที่ไหน เช่น  A: หนังสืออยู่ที่ไหน(书在哪儿?)B: หนังสืออยู่ด้านบน(书在上边。)
 • การบอกอาการป่วย (怎么了)เช่น ฉันปวดหัว(我头疼。)
 • การบอกสภาพอากาศ (天气怎么样)เช่น วันนี้ฝนตก(今天下雨。)
 • การใช้คำว่าไป(去)(去的用法)เช่น ฉันไปสวนสนุก(我去游乐园。)

คอร์สภาษาจีนสำหรับเด็ก บทที่ 5 (10 ชั่วโมง)

 • การติดต่อสื่อสารผ่านโทรศัพท์(喂,...)
 • การซื้อของ(买东西)การถาม-ตอบสิ่งของดังกล่าวราคาเท่าไหร่ เช่น  A: มะม่วงครึ่งกิโลราคาเท่าไหร่(芒果一斤多少钱?) B: มะม่วงครึ่งกิโลราคา70บาท(芒果一斤70块钱。)
 • การใช้คำว่าอยาก,ต้องการ (想) (想的用法) เช่น ฉันอยากซื้อแตงโม(我想买西瓜。)
 • การใช้คำว่าเป็น (会) (会的用法) เช่น ฉันว่ายน้ำเป็น(我会游泳。)
 • การใช้คำว่าอยู่,กำลัง (在) (在的用法)เช่น คุณทำอะไรอยู่(你在做什么?)
 • โครงสร้างประโยคพื้นฐาน(基础结构)

คอร์สภาษาจีนสำหรับเด็ก บทที่ 6 (10 ชั่วโมง)

 • การเปรียบเทียบสิ่งของ(比较)เช่น พี่สาวสูงกว่าน้องสาว(姐姐比妹妹高。)
 • การบอกทิศทาง(方向)เช่น คุณเดินตรงไปด้านหน้า(你往前走。)
 • การบอกเหตุผล(为什么,因为)การถาม-ตอบด้วยเหตุผล เช่น  A: ทำไมคุณมาสาย(你为什么迟到?) B: เพราะว่ารถติด(因为堵车。)
 • การบอกรสชาติอาหาร(味道)เช่น อาหารไทยเผ็ดมาก(泰国菜很辣。)
 • คำศัพท์เทศกาลและวัฒนธรรมจีน(节日,文化)
 • โครงสร้างประโยคระดับกลาง(中级结构)

หลักสูตรและหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐานสำหรับเด็กวัย 6-12 ขวบนี้ถูกออกแบบโดยมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (BLCU) โดยท่านสามารถแจ้งหัวข้อที่อยากเรียนเพิ่มเติมกับสถาบันหรือเหล่าซือของเราได้