การนับเลขภาษาจีน 1-1,000

ตัวเลขพื้นฐานในภาษาจีน

การนับเลขภาษาจีน ถือเป็นพื้นฐานของการเรียนภาษาจีนเลยก็ว่าได้ หลายคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องยากและท้าทาย เพราะระบบการนับเลขของจีนถึงจะดูง่ายแต่ก็ต้องเข้าใจพื้นฐาน หลักการ และเงื่อนไขบางอย่าง บทความนี้จึงขอชวนน้องๆ และคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่อยากจะเริ่มต้นสอนภาษาจีนให้เด็กๆ มาเริ่มเรียนนับเลขภาษาจีนกันได้ง่ายๆ นับได้ตั้งแต่หลักหน่วยไปจนถึงหลักล้าน ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลย

การนับเลขภาษาจีนหลักหน่วย

ตัวอักษรจีน พินอิน คำอ่าน คำแปล
อี หนึ่ง
èr เอ้อร์ สอง
sān ซาน สาม
ซื่อ สี่
หวู่ ห้า
liù ลิ่ว หก
ชี เจ็ด
ปา แปด
jiǔ จิ่ว เก้า
líng หลิง ศูนย์         

การนับเลขภาษาจีนหลักสิบ

นับเลขภาษาจีนในหลักหน่วยกันไปแล้ว การนับเลขหลักสิบในภาษาจีนมีหน่วยการนับเป็น 十 (shí) ซึ่งแปลว่า 10 โดยสามารถนับได้ดังนี้

ตัวอักษรจีน พินอิน คำอ่าน คำแปล
shí สือ สิบ
十一 shíyī สืออี สิบเอ็ด
十二 shíèr สือเอ้อร์ สิบสอง
十三 shísān สือซาน สิบสาม
十四 shísì สือซื่อ สิบสี่
十五 shíwǔ สือหวู่ สิบห้า
十六 shíliù สือลิ่ว สิบหก
十七 shíqī สือชี สิบเจ็ด
十八 shíbā สือปา สิบแปด
十九 shíjiǔ สือจิ่ว สิบเก้า
二十 èrshí เอ้อร์สือ ยี่สิบ
三十 sānshí ซานสือ สามสิบ
四十 sìshí ซื่อสือ สี่สิบ
五十 wǔshí หวู่สือ ห้าสิบ
六十 liùshí ลิ่วสือ หกสิบ
七十 qīshí ชีสือ เจ็ดสิบ
八十 bāshí ปาสือ แปดสิบ
九十 jiǔshí จิ่วสือ เก้าสิบ

            สามารถสังเกตเห็นได้ว่าการนับเลขภาษาจีนในหลักสิบ เป็นการนำเอาเลข 10 มารวมกับเลขตัวอื่นๆ เช่น 20, 30, 40 … มีการใช้รูปแบบเดียวกัน และมีความคล้ายคลึงกันกับในภาษาไทย เพียงแค่เอาเลขด้านหน้าตามด้วยหลักสิบ ทำให้จำแค่เพียงจำเลข 1-10 ก็สามารถประกอบเป็นเลขได้เกือบครบ 100 แล้ว

การนับเลขภาษาจีนหลักร้อย

ตัวอักษรจีน พินอิน คำอ่าน คำแปล
一百 yìbǎi อีไป่ หนึ่งร้อย
二百, 两百 èrbǎi, liǎngbǎi เอ้อร์ไป่, เหลียงไป่ สองร้อย
三百 sānbǎi ซานไป่ สามร้อย
四百 sìbǎi ซื่อไป่ สี่ร้อย
五百 wǔbǎi หวู่ไป่ ห้าร้อย
六百 liùbǎi ลิ่วไป่ หกร้อย
七百 qībǎi ชีไป่ เจ็ดร้อย
八百 bābǎi ปาไป่ แปดร้อย
九百 jiǔbǎi จิ่วไป่ เก้าร้อย

 การนับเลขภาษาจีนตั้งแต่1,000 ขึ้นไป

ตัวอักษรจีน พินอิน คำอ่าน คำแปล
一千 yīqiān อีเชียน หนึ่งพัน
wàn ว่าน หนึ่งหมื่น
十万 shí wàn สือว่าน หนึ่งแสน
一百万 yìbǎi wàn อี้ไป่ว่าน หนึ่งล้าน
一千万 yīqiān wàn อี้เชียนว่าน สิบล้าน
亿 อี้ ร้อยล้าน
十亿 shí yì สืออี้ พันล้าน

           ถึงแม้จะเป็นตัวเลขจำนวนมากก็ยังใช้หลักการเดียวกันกับเลขหลักสิบ หลักร้อยและหลักพัน เพียงประกอบคำเฉพาะที่ให้มาเหล่านี้กับตัวเลขที่ต้องการได้เลย จะเห็นได้จากตารางด้านบนว่าตัวเลข 100 ภาษาจีนคือ 一百 ในขณะที่ตัวเลข 1000 ภาษาจีนคือ 一千 ซึ่งมีความแตกต่างกันแค่ตัวอักษรด้านหลังเท่านั้นเอง

            การนับเลขภาษาจีนไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถ เพียงแค่จำตัวเลขหลักหน่วย 10 ตัว และจำหลักสิบ หลักร้อย หลักพัน และหลักหมื่น รวมถึงรู้หลักการและข้อควรรู้ต่างๆ อีกเล็กน้อย ก็สามารถนำมาผสมรวมกันจนสามารถนับเลขภาษาจีนได้ถึงหลักล้านแล้ว การได้สอนเด็กๆ ให้เริ่มหัดเรียนเลขภาษาจีนจะช่วยให้เด็กค่อยๆ จดจำได้ดีอย่างเป็นธรรมชาติ สถาบันสอนภาษาจีนจงซิน มีหลักสูตรภาษาจีนสำหรับเด็ก เริ่มตั้งแต่พื้นฐานอย่างการนับเลข ไปจนถึงการสนทนาเป็นประโยค ซึ่งจะช่วยให้เด็กๆ เรียนรู้ภาษาอย่างเป็นขั้นตอน และสามารถต่อยอดได้ในอนาคต หากสนใจคอร์สเรียนภาษาจีนพื้นฐาน ภาษาจีนสำหรับเด็ก สามารถติดต่อเข้ามาได้เลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *