12 คำศัพท์ภาษาจีนหมวดเครื่องเขียนที่ใช้บ่อย

12 คำศัพท์ภาษาจีนหมวดเครื่องเขียนที่ใช้บ่อย

ช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่น้องๆนักเรียนเปิดเทอมกลับเข้าโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสือ ทางสถาบันสอนภาษาจีนจงซิน จึงอยากชวนน้องๆมาฝึกภาษาจีนต้อนรับเปิดเทอมใหม่กันด้วย โดยวันนี้เราจะนำเสนอ 12 คำศัพท์ภาษาจีนหมวดเครื่องเขียนที่ใช้บ่อย มาดูกันเลยดีกว่า ว่ามีคำศัพท์อะไรบ้าง

1.ดินสอ  铅笔  [qiān bǐ เชียนปี่]

2.ปากกาลูกลื่น  圆珠笔  [yuán zhū bǐ เหยวียนจูปี่]

3.ยางลบ  橡皮檫  [xiàng pí cā เซี่ยงผีชา]

4.ดินสอสี  彩色铅笔  [cǎi sè qiān bǐ ฉ่ายเซ่อเชียนปี่]

5.ไม้บรรทัด  尺子  [chǐ zi ฉื่อจึ๊]

6.กรรไกร  剪刀  [jiǎn dāo เจี่ยนเตา]

7.สมุด  本子  [běn zi เปิ่นจึ๊]

8.หนังสือ  书  [shū ชู]

9.กบเหลาดินสอ  卷笔刀  [juǎn bǐ dāo เจวี๋ยนปี่เตา]

10เครื่องคิดเลข  计算器  [jì suàn qì จี้ซ่วนชี่]

11.เครื่องเย็บกระดาษ  订书机  [dìng shū jī ติ้งชูจี]

12.กระเป๋านักเรียน    [Shū bāo ซู เปา]

หากเพื่อนๆสนใจอยากเรียนภาษาจีนเพิ่มเติม ขอแนะคอร์สภาษาจีนพื้นฐานที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกภาษาจีนครบทุกทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียนพินอินและตัวอักษรภาษาจีน ซึ่งเป็นคอร์สที่ได้เรียนสดตัวต่อตัวกับเหล่าซือแบบออนไลน์

12 คำศัพท์ภาษาจีนหมวดเครื่องเขียนที่ใช้บ่อย
12 คำศัพท์ภาษาจีนหมวดเครื่องเขียนที่ใช้บ่อย
12 คำศัพท์ภาษาจีนหมวดเครื่องเขียนที่ใช้บ่อย
12 คำศัพท์ภาษาจีนหมวดเครื่องเขียนที่ใช้บ่อย
12 คำศัพท์ภาษาจีนหมวดเครื่องเขียนที่ใช้บ่อย
12 คำศัพท์ภาษาจีนหมวดเครื่องเขียนที่ใช้บ่อย
12 คำศัพท์ภาษาจีนหมวดเครื่องเขียนที่ใช้บ่อย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *