25 คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับโรงเรียน

คำศัพท์เกี่ยวกับโรงเรียนในภาษาจีน

โรงเรียนเป็นสถานที่ให้ความรู้ ให้การศึกษาแก่เด็ก ๆ  การใช้ชีวิตอยู่ในช่วงวัยเด็ก ในฐานะนักเรียน เรามักพบเจอสถานที่ ต่าง ๆ ในโรงเรียน พบเจอคุณครู เพื่อน ๆ หากเราต้องการที่จะพูดคุยภาษาจีนกับเพื่อน ๆ  คำศัพท์ภาษาจีนที่เรามักพบเจอกันในแต่ละวันที่โรงเรียน มีอะไรบ้าง สถาบันสอนภาษาจีนจงซินจึงขอนำเสนอ คำศัพท์ภาษาจีนที่มักพบบ่อยในโรงเรียน มีดังนี้

学校     xué xiào   โรงเรียน

老师     lǎo shī      ครู

学生     xué sheng    นักเรียน

同学    tóng xué     เพื่อนร่วมชั้น

上课     shàngkè  เข้าเรียน

下课     xiàkè    เลิกเรียน

作业     zuòyè   การบ้าน

学费    xué fèi   ค่าเล่าเรียน

奖学金   jiǎng xué jīn    ทุนการศึกษา

期中考试   qī zhōng kǎo shì   สอบกลางภาค

期末考试   qī mò kǎo shì    สอบปลายภาค

展示    zhǎn shì   นำเสนอผลงาน

毕业   bì yè    สำเร็จการศึกษา

学校假期     xué xiào jià qī      ปิดเทอม

旗杆     Qígān   เสาธง

校车     Xiàochē รถโรงเรียน

教室     Jiàoshì    ห้องเรียน

食堂     Shítáng  โรงอาหาร

教学楼   Jiàoxué lóu      อาคารเรียน

操场     cāo chǎnɡ        สนามเด็กเล่น

图书馆   tú shū ɡuǎn   ห้องสมุด

宿舍    sù shè   หอพัก

年级   nián jí     ระดับชั้นเรียน

小学     xiǎo xué       ชั้นประถม

初中     chū zhōng    ชั้นมัธยมต้น

高中     gāo zhōng    ชั้นมัธยมปลาย

เมื่อเรารู้คำศัพท์ภาษาจีนในการเรียกคุณครู เพื่อน ๆ การเข้าเรียน  หรือสถานที่ต่าง ๆ ที่มักมีอยูในโรงเรียนแล้ว เราก็สามารถนำคำศัพท์ภาษาจีนต่างๆ เหล่านี้ใช้ในการพูดคุยกับเพื่อนๆ ถือเป็นการเพิ่มคลังคำศัพท์ภาษาจีนให้กับตัวเราเอง ช่วยฝึกให้เราสามารถนำคำศัพท์ไปใช้ในการสื่อสารภาษาจีนออกมาเป็นประโยคได้มากขึ้นเช่นกัน หากเพื่อนๆสนใจเรียนภาษาจีน ทางสถาบันสอนภาษาจีนจงซินขอแนะนำคอร์สเรียนภาษาจีนต่างๆ เช่น คอร์สภาษาจีนสำหรับเด็ก คอร์สภาษาจีนพื้นฐาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *