ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน วันนี้เราขอนำเสนอประโยคเกี่ยวกับการเข้านอน

1) คืนนี้ฉันจะเข้านอนเร็ว 

今晚我要早点上床睡觉。

Jīn wǎn wǒ yào zǎo diǎn shàng chuáng shuì jiào.

2) คืนนี้ฉันจะเข้านอนเร็ว

我今天晚上会早点睡。

Wǒ jīn tiān wǎn shang huì zǎo diǎn shuì.

3) ฉันชอบดูโทรทัศน์บนเตียง

我喜欢躺在床上看电视。

Wǒ xǐ huān tǎng zài chuáng shàng kàn diàn shì.

4) คุณยังไม่นอนอีกเหรอ

你还没睡吗?

Nǐ hái méi shuì ma?

5) ฉันต้องเข้านอนแล้ว

我得去睡觉了。

Wǒ děi qù shuì jiào le.

6) ฉันควรเข้านอนได้แล้ว

我该去睡觉了。

Wǒ gāi qù shuì jiào le.

7) ฉันใกล้จะหลับแล้ว

我快要睡着了。

Wǒ kuài yào shuì zháo le.

8) ฉันจะไปนอนเร็ว ๆ นี้

我马上就要睡觉了。

Wǒ mǎ shàng jiù yào shuì jiào le.

9) ตอนเย็นแค่ฉันหลับนิดเดียว แป็บเดียวก็หลับแล้ว

我晚上只要睡下,很快就可以入睡。

Wǒ wǎn shang zhǐ yào shuì xià, hěn kuài jiù kě yǐ rù shuì.

10) นี่มันก็ดึกแล้วนะ คุณทำอะไรอยู่ถึงยังไม่นอน

这么晚了,你不睡觉干什么呢?

Zhè me wǎn le, nǐ bù shuì jiào gàn shén me ne?

11) ได้เวลาเข้านอนแล้ว 

该上床睡觉了。

Gāi shàng chuáng shuì jiào le.

12) ได้เวลาเข้านอนแล้ว ราตรีสวัสดิ์

睡觉的时间到了,晚安!

Shuì jiào de shí jiān dào le, wǎn ān!

13) ขอให้ฝันดี

祝你做个好梦!

Zhù nǐ zuò gè hǎo mèng!

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Diary by Onnie

หากเพื่อนๆสนใจอยากเรียนภาษาจีนเพิ่มเติม ขอแนะคอร์สภาษาจีนพื้นฐานที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกภาษาจีนครบทุกทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียนพินอินและตัวอักษรภาษาจีน ซึ่งเป็นคอร์สที่ได้เรียนสดตัวต่อตัวกับเหล่าซือแบบออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *