บทเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1

บทเรียนภาษาจีนบทที่ 1 จากคอร์สภาษาจีนพื้นฐาน ของสถาบันสอนภาษาจีนจงซิน ให้ท่านได้เรียนภาษาจีนออนไลน์ฟรี สถาบันสถาบันสอนภาษาจีนจงซินจะออกแบบการสอนโดยใช้รูปภาพและประโยคที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันพร้อมด้วยท่าทางของเหล่าซือ เพื่อให้นักเรียนจำคำศัพท์ได้อย่างรวดเร็วและนำไปใช้อย่างถูกต้อง โดยเบื้องต้นจะสอนทั้งการ ฟัง พูด อ่าน เขียน และ พินอิน เพื่อให้เข้าใจภาษาจีนตั้งแต่ระดับพื้นฐาน

หากสนใจเรียนภาษาจีน ทางสถาบันสอนภาษาจีนออนไลน์จงซินของเรามีคอร์สให้เลือกหลากหลายทั้ง คอร์สภาษาจีนพื้นฐาน คอร์สสื่อสารภาษาจีน และคอร์สอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งเป็นคอร์สที่ได้เรียนสดตัวต่อตัวกับเหล่าซือแบบออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *