Tag Archives: เรือ ภาษาจีน

18 คำศัพท์ภาษาจีนน่ารู้ หมวด ยานพาหนะ

คำศัพท์ภาษาจีนหมวดภาหนะ

รวมคำศัพท์ภาษาจีนน่ารู้หมวดยานพาหนะ             ยานพาหนะที่ใช้สำหรับเดินทางมีอยู่มากมายหลายชนิด ทั้งในแบบเดินทางทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ในครั้งนี้ เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับยานพาหนะต่าง ๆ พร้อมพินอิน และคำแปลภาษาไทยกันค่ะ คำศัพท์ พินอิน ความหมาย 汽车 qìchē รถยนต์ 公共汽车 gōnggòng qìchē รถประจำทาง 出租车 chūzūchē รถแท็กซี่ 三轮车 sānlúnchē รถสามล้อ 面包车 miànbāochē รถตู้ 巴士 bāshì รถบัส 救护车 jiùhù chē รถพยาบาล 电车 diànchē รถไฟฟ้ามวชลน 火车 huǒchē รถไฟ 马车 mǎchē รถม้า 自行车 zìxíngchē รถจักรยาน 摩托车 mó tuō chē รถมอเตอร์ไซค์ 水摩托车 […]