Tag Archives: อักษรจีนตัวย่อ

อักษรจีนตัวเต็ม VS อักษรจีนตัวย่อ ต่างกันอย่างไร

วันนี้เราจะมานำเสนอ อักษรจีนตัวเต็ม VS อักษรจีนตัวย่อ ต่างกันอย่างไร โดยตัวอักษรจีนที่เราเห็นกัน เคยพบเจอกันโดยทั่วไปในสถานที่ต่าง ๆ หรือในหนังสือแบบเรียนต่างๆ ล้วนมีที่มาจากการมองตัวอักษรให้เป็นภาพ ตัวอักษรจีนทุกตัวต่างเกิดมาจากภาพ คนในอดีตเห็นภาพอะไรก็นำมาสร้างเป็นตัวอักษรจีนขึ้น เช่น 1. 田 tián แปลว่า ทุ่งนา จะเห็นได้ว่าทุ่งนาจะมีลักษณะเป็นช่อง ๆ 4ช่อง การเขียนตัวจีนจึงเกิดเป็นตัวจีนดังรูปขึ้น 2. 山 shān แปลว่า ภูเขา จะเห็นได้ว่ามีภูเขา 3ลูกเรียงกันอยู่ การเขียนตัวจีนจึงเกิดเป็นตัวจีนดังรูปขึ้น การจดจำตัวอักษรจีนนั้นไม่ใช่เรื่องยาก หากเรารู้วิธีการจำ วิธีการมองตัวอักษรจีนให้เป็นภาพ เราก็จะสามารถจดจำ และเข้าใจตัวอักษรจีนตัวนั้นได้ดียิ่งขึ้น และเมื่อมีการนำไปรวมประกอบกับตัวอักษรจีนตัวอื่นก็จะทำให้เราสามารถเดาถึงความหมายของคำ ๆ นั้นได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนั้นตัวอักษรจีนในปัจจุบันอย่างที่หลายๆ รู้กันอยู่ว่าจะมี 2 รูปแบบ นั่นคือ อักษรจีนตัวเต็มหรือที่เรียกว่าอักษรจีนดั้งเดิม (Traditional Chinese Character) มักจะมีการใช้กันในฮ่องกงและไต้หวัน ส่วนอักษรจีนตัวย่อ (Simplified Chinese Character) ที่ถูกใช้ในจีนแผ่นดินใหญ่และสิงคโปร์ (มีเพียงบางมณฑลในจีนเท่านั้นที่ใช้อักษรจีนตัวเต็ม) ซึ่งมีจำนวนเส้นน้อยกว่า […]