Tag Archives: ประโยคปฏิเสธในภาษาจีน

การปฏิเสธในภาษาจีน 不 และ 没 ที่แปลว่าไม่ใช้อย่างไร

ไม่ ภาษาจีนแตกต่างกันอย่างไร

วันนี้สถาบันสอนภาษาจีนจงซินจะมานำเสนอ ประโยคปฏิเสธในภาษาจีน 不 และ 没 ที่แปลว่าไม่ใช้อย่างไร ไปดูกันเลย โดย 不 bù กับ 没 méi ทั้งสองคำมีความหมายเหมือนกันแปลว่า ” ไม่ ” มักใช้ในเชิงปฏิเสธ หลาย ๆ คนที่เรียนภาษาจีนมาแล้วเจอ 不 กับ 没 ในรูปประโยคปฏิเสธ เวลาอ่านก็รู้ เข้าใจความหมายดี แต่เมื่อต้องการแต่งเป็นประโยคเพื่อใช้ในการเขียนก็อาจจะรู้สึกสับสน แยกไม่ออกมาว่าควรใช้ตัวไหนในประประโยคนั้น ๆ หรือในบริบทแบบที่ต้องการสื่อออกมา สถาบันสอนภาษาจีนจงซิน จึงขอนำเสนอหลักการใช้ 不 กับ 没 มีวิธีการใช้อย่างไรบ้างตามมาดูกันเลย โครงสร้างประโยค ประธาน + 不 หรือ 没 + ภาคแสดง (อาจเป็นคำกริยาหรือคำคุณศัพท์) 不 กับ 没 ต่างกันยังไง? “不“ แปลว่า ไม่ มักใช้รูปประโยคปฏิเสธ ที่เป็นข้อเท็จจริง ความรู้สึก ความคิดเห็น หรือเหตุการณ์ที่คงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์หรือกาลเวลา 我不吃牛肉。= ฉันไม่กินเนื้อวัว(ปกติไม่กินเนื้อวัว) […]