Tag Archives: ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน

ภาษาจีนเป็นภาษาที่3สำหรับคนไทย ซึ่งบางคนเห็นว่าเป็นภาษาที่เขียนยาก แต่ภาษาจีนเป็นภาษาที่อ่านได้ง่ายมากวันนี้เหล่าซือจึงมานำเสนอคำกริยาที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน และสามารถนำมาแต่งประโยคเป็นภาษาจีนเพื่อนำไปสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายดาย ลองฝึกอ่านและฝึกเขียนกันดูนะคะ  โครงสร้างประโยคภาษาจีนเบื้องต้นดังนี้