Tag Archives: ภาษาจีนสำหรับทำงาน

คำศัพท์และประโยคภาษาจีนสำหรับการทำงานและธุรกิจ

คำศัพท์ภาษาจีนสำหรับการทำธุรกิจ

คำศัพท์และประโยคภาษาจีนสำหรับการทำงานและธุรกิจ หากอยากบุกตลาดจีนนั้นต้องอาศัยทั้งกำลังที่มีความสามารถ ความรู้ทางธุรกิจ และแผนกลยุทธ์ที่เฉียบคมเพื่อบุกตลาดจีนได้อย่างสำเร็จ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยากเช่นกันค่ะ แต่สำหรับใครที่อยากเริ่มก้าวแรก เพื่อไปให้ถึงจุดสูงสุด สถาบันสอนภาษาจีนจงซินขอแนะนำคำศัพท์เกี่ยวกับธุรกิจสำหรับผู้ที่เริ่มต้น หากอยากเริ่มเข้าสู่ตลาดธุรกิจจีนค่ะ ก่อนที่จะไปเริ่มดูประโยคคำศัพท์ภาษาจีนเราควรที่จะรู้จักกับคำศัพท์บางคำกันก่อนค่ะ เป็นคำที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย และถือว่าเป็นพื้นฐานในการคุยธุรกิจด้วยภาษาจีนค่ะ คำศัพท์ภาษาจีนสำหรับการทำงานและธุรกิจ 1. คำศัพท์ภาษาจีนพื้นฐานทางธุรกิจ ธุรกิจ (商業) – qǐyè (ฉีเย่) การตลาด (营销) – yíngxiāo (ยิ้งเซียว) การขาย (销售) – xiāoshòu (เซียออ์เช่อ) การเงิน (财务) – cáiwù (ไช่วู่) บัญชี (会计) – huìjì (ฮุยจี๋) กฎหมาย (法律) – fǎlǜ (ฟาลุ่ย) ภาษี (税收) – shuìshōu (ซุยเช่อ) 2. คำศัพท์ภาษาจีนประเภทธุรกิจ อุตสาหกรรม (行业) – […]