Tag Archives: ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน

ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน วันนี้เราขอนำเสนอประโยคเกี่ยวกับการเข้านอน 1) คืนนี้ฉันจะเข้านอนเร็ว  今晚我要早点上床睡觉。 Jīn wǎn wǒ yào zǎo diǎn shàng chuáng shuì jiào. 2) คืนนี้ฉันจะเข้านอนเร็ว 我今天晚上会早点睡。 Wǒ jīn tiān wǎn shang huì zǎo diǎn shuì. 3) ฉันชอบดูโทรทัศน์บนเตียง 我喜欢躺在床上看电视。 Wǒ xǐ huān tǎng zài chuáng shàng kàn diàn shì. 4) คุณยังไม่นอนอีกเหรอ 你还没睡吗? Nǐ hái méi shuì ma? 5) ฉันต้องเข้านอนแล้ว 我得去睡觉了。 Wǒ děi qù shuì jiào […]