คำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับสภาพอากาศ

สภาพอากาศภาษาจีน

สภาพอากาศในประเทศไทยอย่างที่หลายคนรู้กันดีอยู่แล้ว ว่าประเทศไทยมีทั้งหมด 3 ฤดูกาล คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว แล้วภาษาจีนแต่ละฤดูกาลพูดว่าอย่างไร มีคำศัพท์อะไรน่าสนใจบ้าง สถาบันสอนภาษาจีนจงซินจะพาทุกคนไปรู้จักคำศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับฤดูกาลและสภาพอากาศ ดังนี้

1.การถามเกี่ยวกับฤดูกาล

A : 现在是什么季节了?
Xiànzài shì shénme jìjié le?.

        ตอนนี้เป็นฤดูกาลไหนคะ

B : 现在是…….。
Xiànzài shì…….

         ตอนนี้เป็น…..

夏季  xiàjì  ฤดูร้อน

雨季  yǔjì  ฤดูฝน

冬季 dōngjì  ฤดูหนาว

2.คำศัพท์ที่มักพบในแต่ละฤดูกาล

夏季  xiàjì  ฤดูร้อน

热 rè ร้อน

暖和 nuǎn huo อบอุ่น

闷热 mēn rè ร้อนอบอ้าว

酷热 kùrè อากาศร้อนอบอ้าว

雨季  yǔjì  ฤดูฝน

下雨  xiàyǔ  ฝนตก

打雷  dǎléi ฟ้าร้อง

阴天  yīn tiān  ท้องฟ้ามืดครึ้ม

倾盆大雨  qīngpén dàyǔ  ฝนตกหนัก

细雨  xìyǔ  ฝนตกปรอยๆ

降雨量  jiàngyǔliàng ปริมาณน้ำฝน

冬季  dōngjì  ฤดูหนาว

冷 lěng หนาว

凉 liáng เย็น

露水  lùshuǐ  น้ำค้าง

严寒的 Yánhán de tiānqì หนาวจัด

凉爽 liáng shuǎng เย็นสบาย

การถามเกี่ยวกับสภาพอากาศ

A : 今天天气怎么样?
Jīntiān tīanqì zěnmeyàng?
วันนี้อากาศเป็นยังไง

B : 今天是晴天, 明天有雨。

      Jīntiān shì qíngtiān , míngtiān yóuyǔ.

         วันนี้ท้องฟ้าแจ่มใส พรุ่งนี้มีฝน

3.ประโยคแสดงความห่วงใยต่อสภาพอากาศ

  1. 注意身体

    Zhùyì shēntǐ

      ดูแลสุขภาพด้วย

  1. 盖好被子

      Gài hǎo bèizi

     ห่มผ้าห่มดีๆนะ

  1. 小心感冒

    Xiǎoxīn gǎnmào

      ระวังเป็นหวัดนะ

  1. 小心淋雨

    Xiǎoxīn lín yǔ

      ระวังเปียกฝน

ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ในการพูดถาม ตอบ ฤดูกาล/สภาพอากาศ จะมีโครงสร้างประโยคภาษาจีนที่เหมือน ๆ กัน ไม่ซับซ้อน  ส่วนคำศัพท์ของแต่ละฤดูกาลก็จะมีความแตกต่างกันไปตามสภาพอากาศของฤดูกาลนั้น ๆ การพูดแสดงความห่วงใยเป็นภาษาจีนก็ถือเป็นการพูดที่จะช่วยให้เราสามารถฝึกพูดภาษาจีนแถมยังเป็นการแสดงออกที่เราสามารถทำได้ง่าย ๆ เช่นกัน ส่วนใครสนใจเรียนภาษาจีนตัวต่อตัว ออนไลน์ สามารถติดต่อจงซินได้เลย เรามีคอร์สเรียนให้เลือกหลากหลาย ตามความต้องการของผู้เรียน เช่น คอร์สสื่อสารภาษาจีน เรียนพูดภาษาจีน

ถามฤดูภาษาจีน
ฤดูร้อน ฝน หนวา ภาษาจีน
ฤดูร้อนภาษาจีน
ฤดูฝน ภาษาจีน
ฤดูหนาว ภาษาจีน
ถามสภาพอากาศ ภาษาจีน
แสดงความห่วงใยเกี่ยวกัยอากาศ ภาษาจีน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *