การใช้คำว่า 想 (xiǎng เสี่ยง) และ 要(yào ย้าว)

การใช้คำว่า 想 (xiǎng เสี่ยง) และ 要(yào ย้าว) 2 คำนี้ผู้คนส่วนใหญ่จะยังใช้ไม่ถูกต้อง เพราะทั้งสองใช้คล้ายๆกันในบางบริบทของประโยคที่ทำหน้าที่เป็นคำขยายคำกริยา จริงๆแล้วทั้งสองมีข้อแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงตามความหมายของคำ ดังนี้ 想(xiǎng เสี่ยง)  มีทั้งหมด3ความหมายตามบริบทของประโยค

ความหมาย วิธีใช้ ตัวอย่างประโยค
1. คิด ประธาน+想

(ไม่มีคำนามหรือกริยาตามหลัง)

1. wǒ xiǎng yí xià (หวอ เสี่ยง  อี เสี้ย)

我    想  一  下。 = ฉันคิดสักครู่

2. wǒ xiǎng tā kě néng bù lái le (หวอ เสี่ยง ทา เค่อ เหนิง ปู้ หลาย เลอะ)

我     想 , 他 可   能    不 来 了。 = ฉันคิดว่าเขาคงไม่มา

2. คิดถึง ประธาน+想+คำนาม 1. wǒ xiǎng mā ma (หวอ เสี่ยง มา มะ)

我     想    妈  妈。= ฉันคิดถึงคุณแม่

2. wǒ xiǎng jiā le (หวอ เสี่ยง เจีย เลอะ)

我     想   家了。= ฉันคิดถึงบ้าน

3. อยาก ประธาน+想+คำกริยา 1. wǒ xiǎng hē nǎi chá (หวอ เสี่ยง เฮอ หน่าย ฉา)

我    想    喝  奶   茶。= ฉันอยากดื่มชมนม

2. wǒ xiǎng qù zhōng guó (หวอ เสี่ยง ชวี้ จง กั๋ว)

我    想    去     中     国。= ฉันอยากไปประเทศจีน

要 (yào ย้าว)  มี 2 ความหมายตามบริบทของประโยค

ความหมาย วิธีใช้ ตัวอย่างประโยค
1. เอา ประธาน+要+คำนาม 1. wǒ yào yí kuài dàn gāo (หว่อ ย้าว อี๋ ไคว้ ต้าน กาว)

我   要 一  块    蛋   糕。= ฉันเอาเค้ก1ชิ้น

2. wǒ yào yì bēi kā fēi (หว่อ ย้าว อี้ เปย คา เฟย)

我  要  一 杯 咖  啡。= ฉันเอากาแฟ1แก้ว

2. จะ ประธาน+要+คำกริยา 1. wǒ yào hē nǎi chá (หว่อ ย้าว เฮอ หน่าย ฉา)

我  要  喝  奶   茶。= ฉันจะดื่มชมนม

2. wǒ yào qù zhōng guó (หว่อ ย้าว ชวี้ จง กั๋ว)

我  要  去     中     国。= ฉันจะไปประเทศจีน

สรุป 想,要 ที่คนส่วนใหญ่สับสนเพราะทำหน้าที่ขยายกริยาเหมือนกันซึ่งพอรู้ความหมาย หลายคนคงอ๋อ!! ขึ้นมาทันที เนื่องจาก คำว่า想ที่มีความหมายว่าอยาก  เราจะใช้ในประโยคที่เหตุการณ์นี้ไม่แน่ชัดว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ เป็นเพียงความคิดความต้องการของประธาน ส่วนคำว่า要 มีความหมายว่า จะ เราจะใช้กับประโยคที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้ามีการวางแผนแล้วว่าจะทำสิ่งๆนั้นจริงๆ

หากสนใจเรียนภาษาจีนออนไลน์ ทางสถาบันสอนภาษาจีนออนไลน์จงซิน มีให้บริการทั้ง คอร์สภาษาจีนพื้นฐาน คอร์สภาษาจีนสำหรับเด็ก คอร์สสื่อสารภาษาจีน คอร์สภาษาจีนธุรกิจ หรือ จะเป็นคอร์สติวสอบ HSK ซึ่งเป็นทั้งหมดคอร์สที่ได้เรียนสดตัวต่อตัวกับเหล่าซือแบบออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *