การแนะนำตัวเป็นภาษาจีน

การแนะนำตัวเป็นภาษาจีน หากเพื่อนๆอยากแนะนำตัวและบอกข้อมูลเบื้องต้นของตัวเองกับนักท่องเที่ยวชาวจีน ต้องพูดยังไงไปดูกันเลย

1.แนะนำตัวเอง

nǐ hǎo,wǒ lái zì wǒ jiè shào。(หนี ห่าว หว่อ หลาย จื้อ หว่อ เจ้ ซ้าว)

-你好,我来自我介绍。= สวัสดี ฉันขออนุญาติแนะนำตัวเอง

wǒ xìng … jiào…(หว่อ ซิ่ง… เจี้ยว…)

-我姓… ,叫… = ฉันนามสกุล…ชื่อว่า…

เช่น  我姓王,叫王小丽。ฉันนามสกุลหวัง ชื่อว่า หวังเสี่ยวลี่

2.แนะนำที่อยู่

wǒ shì tài guó rén (หว่อ ซื่อ ไท้ กั๋ว เหริน)

– 我是泰国人。= ฉันเป็นคนไทย

wǒ zhù zài…(หว่อ จู้ จ้าย…)

-我住在…。= ฉันอาศัยอยู่ที่…

เช่น 我住在曼谷(màn gǔ ม้าน กู่)。 ฉันอาศัยที่กรุงเทพมหานคร

3.แนะนำอายุและการศึกษา

wǒ jīn nián … suì le(หว่อ จิน เหนียน …สุ้ย เลอะ)

– 我今年… 岁了。 = ปีนี้ฉันอายุ…

เช่น 我今年二十(èr shí เอ้อ สือ) 岁了。 ปีนี้ฉันอายุ20ปีแล้ว

wǒ shì…xué xiào de xué sheng(หว่อ ซื่อ … เซว๋ เสี้ยว เตอะ เซว๋ เซิง)

– 我是…学校的学生。= ฉันเป็นนักเรียนโรงเรียน…

wǒ jīn nián shàng 1-6 nián jí (หว่อ จิน เหนียน ซ้าง 1-6 เหนียน จี๋)

– 我今年上1-6年级。= ฉันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่…

wǒ jīn nián shàng chū zhōng 1-3 nián jí (หว่อ จิน เหนียน ซ้าง ชู จง 1-3 เหนียน จี๋)

 – 我今年上初中1-3年级。 = ฉันเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่…

wǒ jīn nián shàng gāo zhōng 1-3 nián jí (หว่อ จิน เหนียน ซ้าง กาว จง 1-3 เหนียน จี๋)

– 我今年上高中1-3年级。= ฉันเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายปีที่ …

wǒ zài … dà xué xué xí (หว่อ จ้าย…ต้า เซว๋ เซว๋ สี)

–  我在…大学学习。= ฉันเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัย…

wǒ jīn nián shàng dà xué 1-4 nián jí (หว่อ จิน เหนียน ซ้าง ต้า เซว๋ 1-4 เหนียน จี๋)

– 我今年上大学1-4年级。= ฉันเรียนมหาวิทยาลัยปีที่ …

wǒ cóng…dà xué bì yè de (หว่อ ฉง…ต้า เซว๋ ปี้ เย้ เตอะ)

– 我从…大学毕业的。  =  ฉันเรียนจบจากมหาวิทยาลัย…

หากสนใจเรียนภาษาจีน ทางสถาบันสอนภาษาจีนออนไลน์จงซิน มีให้บริการทั้ง คอร์สภาษาจีนพื้นฐาน คอร์สภาษาจีนสำหรับเด็ก คอร์สสื่อสารภาษาจีน คอร์สภาษาจีนธุรกิจ หรือ จะเป็นคอร์สติวสอบ HSK ซึ่งเป็นทั้งหมดคอร์สที่ได้เรียนสดตัวต่อตัวกับเหล่าซือแบบออนไลน์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *